MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Madde 1- TANIMLAR:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için) Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu Hizmet Sağlayıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya “SATICI” Müşteri: Satıcı’nın sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “ALICI” Site: Satıcı’ya ait internet sitesi Taraflar: Satıcı ve Alıcı Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşme

 

Madde 2- TARAFLAR
• Satıcı: Murat Erdör Danışmanlık Limited Şirketi
Adres : Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5 Şişli İstanbul
Telefon: 0 212 951 01 24
E-posta adresi: iletisim@faydaliegitimler.com
• Alıcı:
Adres:
Telefon:
E-posta adresi:
Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 
Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.faydaliegitimler.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar KDV hariç satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Madde 4- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALICI, www.faydaliegitimler.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
Madde 5 – ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.faydaliegitimler.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olup, ALICI, www.faydaliegitimler.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, internet sitesi kapsamında verilen eğitimler için yüklenmesi gereken “Zoom” programına sahip olduğunu, bu programın kendisinde bulunmaması halinde alamayacağı eğitimlerden SATICININ sorumlu olmayacağını kabul eder.
 
Madde 6- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SATICI, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.faydaliegitimler.com’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI tarafından satın alınmış olan hizmetin iptal edilmek istenmesi halinde, en geç hizmetin verilmesinden 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir. İptal talebinin iletisim@faydaliegitimler.com internet sitesi üzerinden tarafımıza iletilmesi gerekmekte olup aksi şekilde yapılacak olan iptal talepleri geçersizdir. Satın alınan hizmetin iptal etmesi halinde ALICI tarafından ilgili tutar banka üzerinden havale, EFT aracılığı ile veya nakit olarak ödenmesi halinde ödenen bedel 10 gün içinde SATICI tarafından ALICI’ya aynı şekilde ödenir. ALICI tarafından kredi kartı aracılığı ile yapılan ödemelerde ise, ödenen bedel, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben 15 işgünü içerisinde ALICI’nın ödeme yaptığı hesaba iade edilir. İlgili tutarın ALICI’nın hesabına iadesi süreci, ödemeleri gerçekleştiren firma tarafından gerçekleştirilecek olup olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını SATICI şimdiden kabul etmektedir.
 
Madde 7- GENEL HÜKÜMLER
Eğitim içeriği, eğitim esnasında, SATICI’nın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır. SATICI, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum ALICI’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için SATICI’ya, ALICI’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez. ALICI’nın, eğitimlere geç katılması, eğitim için gerekli araç, gereç veya programlara sahip olmaması halinde katılamadığı veyahut kendinden kaynaklanan sebepler nedeniyle yararlanamadığı eğitimler SATICI’nın sorumluluğunda olmayacak olup ALICI tarafından ücret işbu kapsamda ücret iadesi talep edilemez. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, SATICILAR bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen SATICI’nın tasarrufundadır Sözleşmeye konu temel özellikleri satıcıya ait internet sitesinde açıkça yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan fiyat satış fiyatıdır. Bu fiyat Satıcı tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Madde 8 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin SATICI’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, SATICI tarafından hizmete ilişkin satış işlemi iptal edilebilecektir. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.
 
Madde 9 – CAYMA HAKKI:
İşbu sözleşme kapsamında sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.
 
Madde 10 – BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
Madde 11 – YETKİ
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
ALICI :
SATICI : Murat Erdör Danışmanlık Limited Şirketi